Z dniem 31.12.2022 sklep zakończył działalność
 
Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Reklamacja

  Reklamacja  Reklamacja produktu
  Szanowny Kliencie,
  dbamy o Twoje prawa, w tym także o prawo do złożenia reklamacji. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące naszej odpowiedzialności z tytułu wady sprzedanego przez nas produktu oraz Twoich uprawnień związanych z reklamacją na podstawie ustawowej – z tytułu rękojmi.
  Ważne! Pamiętaj, że jeżeli na dany produkt została udzielona także gwarancja, to również na jej podstawie możesz złożyć reklamację – w tym wypadku jednak adresatem będzie gwarant wskazany w gwarancji. Gwarancja określa również każdorazowo zakres Twoich uprawnień. Pamiętaj, że wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na naszą odpowiedzialność z tytułu rękojmi oraz, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza Twoich uprawnień wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej
  Podstawa i zakres naszej odpowiedzialności za wady produktu z tytułu rękojmi jest określona powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami Kodeksu Cywilnego.
  Mamy obowiązek dostarczyć produkt bez wad. Odpowiadamy z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna produktu zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia jego wydania kupującemu. Ważne! Jesteśmy odpowiedzialni z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
  Reklamację możesz złożyć na przykład:
  • pisemnie na adres: ul. Popiełuszki 38 ; 38 - 400 Krosno
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@mangashop.pl
  Podaj w opisie reklamacji: (1) informacje i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądanie sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz (3) swoje dane kontaktowe – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie Twojej reklamacji. Pamiętaj, że wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
  Składając reklamację mogę Państwo skorzystać z naszego przykładowego formularza reklamacyjnego ( Link ), jednak nie jest to obowiązkowe.
   
  Podstawowe uprawnienia kupującego w związku z reklamacją produktu na podstawie rękojmi

  W tym wypadku uprawnienia mają co do zasady charakter równorzędny, co oznacza, że masz możliwość korzystania od razu zarówno z pierwszej, jak i drugiej grupy uprawnień:

  1. Grupa: obniżenie ceny /zwrot pieniędzy

  Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, możesz złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Ciebie wymienimy wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usuniemy.

  Ważne! Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już przez nas wymieniony lub naprawiany albo jeżeli nie uczyniliśmy zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.

  • Jeżeli Klientem jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez nas zgodnie z postanowieniami powyżej usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową sprzedaży w sposób wybrany przez Ciebie jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez nas.

  Ważne! Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

  1. Grupa: naprawa/wymiana
  Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, możesz żądać wymiany produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Możemy jednak odmówić zadośćuczynienia Twojemu żądaniu, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową produktu wadliwego w sposób wybrany przez Ciebie jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

  Pamiętaj, że klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na nasz koszt dostarczyć produkt wadliwy na adres: ul. Popiełuszki 38 ; 38 - 400 Krosno.  Jeżeli jednak ze względu na rodzaj produktu lub sposób jego zamontowania jego dostarczenie byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest nam udostępnić produkt w miejscu, w którym produkt się znajduje.
  Ustosunkujemy się do Twojej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Ważne! Jeżeli Klient będący konsumentem, wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi, zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
  Konsument ma również możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów.
  Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
  Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
  Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
  Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

  Inne reklamacje
  W ten sam sposób jak wyżej możesz złożyć także reklamację związane ze świadczeniem za pomocą naszego sklepu internetowego usług elektronicznych (np. konto lub formularz zamówienia) oraz inne reklamacje związane z działaniem naszego sklepu internetowego.  
  W opisie reklamacji podaj (1) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości; (2) Twoje żądanie; oraz (3) dane kontaktowe – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Pamiętaj, że wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
   
   
  Przejdź do strony głównej
  • MANGA SHOP MICHAŁ DŹWIGAŁA,
   ul. Kolejowa 29
   38-400 Krosno
   NIP: 6842597817
  • kontakt@mangashop.pl
  • 785-367-240
  • codziennie 17.30 - 20.00, w soboty 13.30 - 18.00
    Pomysł na sklep z mangami chodził nam po głowie już od dłuższego czasu. Nie narodził się jedynie z czystej chęci zysku czy cynicznych motywacji biznesowych. Możemy z dumą stwierdzić, że to punkt, który powstał z pasji. To właśnie stanowiło główną motywację do rozpoczęcia działalności.

    Nasz manga sklep to przede wszystkim bezpieczne miejsce, w którym każdy może pielęgnować swoją unikalną pasję. Miejsce, które jest dla Was – odwiedzających i kupujących. Miejsce, w którym gościom służy się pomocą, rozmową czy poradą. Miejsce, w którym sami czulibyśmy się dobrze i które sami chcielibyśmy regularnie odwiedzać.

    Nie zapominamy przy tym o czekających na Was tomikach, seriach i książkach. Bo oprócz chęci, pozytywnego nastawienia i otwartych drzwi, to one będą składać się na wyjątkowość tego miejsca. W naszym mangashop znajdziecie zarówno klasykę pokroju serii „One Piece” czy „Dragon Ball”, jak i gorące nowości. Tych drugich jednak, wybaczcie, tutaj nie wymienimy, bowiem tak szybko - jak w kalejdoskopie - będą się przecież zmieniać.

    Przyznajemy, że sklep z mangami będzie również miejscem do realizowania osobistych celów i planów. Naszym konikiem są light novele, a więc książki już z większą ilością tekstu. Pozycje do których trzeba przysiąść i poświęcić im trochę czasu. Wiemy, że są mniej popularne, ale wierzymy, że nasz manga sklep przekona Was do nich. A jeżeli przy okazji ogólnie zachęcimy do bardziej intensywnego czytania, a może nawet pożerania lektur, to będzie nam tym bardziej miło. Bo wzrost popularności czytelnictwa również leży nam głęboko na sercu.

    Chcemy by właśnie taki był nasz sklep z mangą. Dołożymy wszelkich starań, żebyście i Wy tak o nim myśleli. Jednak jak to w życiu, nic nie wydarzy się bez porozumienia i współpracy. Wierzymy, że właśnie dlatego nasz mangashop jest i będzie wyjątkowy – bo łączy ludzi i to łączy na równych zasadach.

    Zapraszamy zatem do nas. Odwiedzajcie nas, jak tylko chcecie. Nasz sklep z mangami stoi przed Wami wszystkimi otworem zarówno w internecie, jak i stacjonarnie.

     
    Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej polityce prywatności
    Nie pokazuj więcej tego komunikatu